Skip to main content
Kurumsal

Kalite Yönetim Sistemi

 

 

 

 

 

KALİTE POLİTİKASI

Seleda olarak, toplam kalite anlayışı ile iş güvenliği, çevre, enerji ve kalite odaklı kurumsal sürdürülebilirlik bakış açımızı şirket kültürü haline gelmesi, liderler ve çalışanlar nezdinde benimsenmesi ve farkındalık oluşmasını kalite politikamızın temeli olarak kabul ederiz.

Bu doğrultuda;

  • Çalışanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla bütün süreçlerin iyileştirilmesini
  • Çalışan motivasyonu yüksek tutmak, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artırtmak,
  • Kalite yönetim sistemi şartlarına uyma ve etkin kaynak kullanımı ve süreçlerin sürekli kontrolü,
  • Müşterilerimizin istek ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak en hızlı şekilde cevap vermek ve müşteri memnuniyeti sağlamak
  • Sürekli iyileştirme kültürünün tüm çalışanlar ve yöneticiler için şirket kültürü olarak benimsenmesi
  • Kalite sistemimizi sürdürülebilir kılmak için müşteri odaklı bir yaklaşım ile hareket etmek, çalışanlarımızda kalite bilincini artırmaya yönelik eğitimler vererek çalışanlarımızın gelişimini sürekli desteklemeyi amaçlarız.
  • Tarımsal teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ederek topraklarımızın ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmeti sunmak, çözüm odaklı yaklaşım
  • Seleda Laboratuvarında, TS EN ISO/IEC 17025 standardında belirtilen kriterlere göre, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartlara uygun laboratuvar hizmetleri vermek; istenilen doğruluk ve kesinlikte ölçüm sonuçlarını içeren, geçerli ve güvenilir deney raporları üretmek,
  • Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlar ile birlikte çalışanlarımızın da memnuniyetini gözeterek; doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir hizmetin, “bilgilerin gizliliği” ilkesine sadık kalarak verilmesini sağlamak,
  • TS EN ISO/ IEC 17025 standardına ve akreditasyon şartlarına uygun olarak kurulmuş olan kalite yönetim sistemini, tüm çalışanlarımızın katılımıyla, etkin bir biçimde uygulamak, uygulamada sürekliliği sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak sistemi sürekli iyileştirmek