Skip to main content

Analiz Başvurusu

Başvuru, Ödeme İşlemleri, Analizlerin Yapılması ve Raporun Hazırlanması

 

Analiz talepleri, F7.1-0-2.00 Seleda Laboratuvarı AnalizTalep Formu kullanılarak ve F7.1-0-1.00 Seleda Laboratuvarı Hizmet Şartlarında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde gerçekleştirilir.

Başvuru dokümanları doldurulduktan sonra başvurunun laboratuvara iletilmesi ile süreç başlamış olur. Talep edilen laboratuvar hizmeti ile ilgili Seleda Laboratuvarı tarafından F7.1-0-3.00 Seleda Laboratuvarı Hizmet Teklifi  hazırlanarak müşteriye iletilir. Hizmet bedelinin, 15 takvim günü içerisinde ödenmesine müteakip laboratuvar hizmetine başlanır.

Analiz talebi Seleda Laboratuvarı tarafından kabul edildikten sonra analiz numuneleri laboratuvara iletilmelidir. Numuneler doğrudan laboratuvara teslim edilebileceği gibi uygun şartlarda muhafaza edilmesi durumunda kargo ile de gönderilebilir. Kargo ile gönderilen numuneler, F7.1-0-2.00 Seleda Laboratuvarı Analiz Talep Formu ile birlikte gönderilmelidir. Numunelerin; Kontrol, Kabul, Muhafaza edilmesi ve Elden çıkarılması ile ilgili olarak T7.1-1.00 Numunelerin Kontrol, Kabul Muhafaza Edilmesi ve Elden Çıkarılması Talimatından bilgi edinebilirsiniz.

Seleda Laboratuvarı, Seleda Kalite Kontrol planına, mevcut iş yükü, talep edilen analizlerin yapılabilirliği gibi ölçütleri dikkate alarak analiz talebini kabul veya reddetmekte serbesttir.

Başvuru aşaması sonrasında aşağıda belirtilen IBAN numaralarına analiz bedelinin ödenmemesi durumunda; P7.1.00 Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedüründe ve F7.1-0-1.00 Seleda Laboratuvarı Hizmet Şartları dokümanında belirtilen sürede numuneler imha edilir veya masrafları talep sahibi tarafından karşılanmak koşuluyla müşteriye iletilir.

Banka Bilgilerimiz