Skip to main content
Kurumsal

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Seleda Gübre, her bir çalışanın katkı sağladığı ve değer gördüğü güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini üst seviyede yerine getirmeyi,  iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü herkes için bir yaşam biçimi haline getirmeyi iş sağlığı ve güvenliği politikasının temeli kabul eder.

Bu doğrultuda;

  • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeleri yakından takip ederek, bu gerekliliklere uygun her türlü tedbiri almayı, sürekli denetleme ve uygunluğunu kontrol etmeyi,

  • Sürekli gelişmeyi temel alan İş sağlığı ve güvenliği politikamız ile çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesini,

  • İş kazası ve meslek hastalığı risklerini bertaraf edecek veya en aza indirgeyecek şekilde risk değerlendirmesi yaparak ve önlemler alarak, sürekli gelişen endüstriyel faktörleri göz önünde bulundurularak gelecekte de karşılaşabilecek riskleri öngörmeyi ve önleyici tedbirler almayı,

  • İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşması için çalışanlarımıza gerekli eğitim faaliyetleri düzenlemek ve iş sağlığı ve güvenliğini bir kurum kültürü haline getirmeyi,

  • leda, bünyesinde bulunan tüm müteahhit firma ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sebeple çeşitli eğitim programları ve bilgilendirme kanalları ile farkındalıklarını arttırmak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çalışmalarını yürütmeyi,

  • Sürdürülebilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak, ölçülebilir hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak ve iyileştirme metotları geliştirmeyi taahhüt ederiz.