Skip to main content
Kurumsal

Çevre Politikası

Seleda Gübre olarak; stratejik büyümemizin odağında yer alan temiz enerji üretimi ve doğal kaynaklarımızı koruma yöntemleri geliştirerek sıfır israf ve  ‘İnsana ve Çevreye saygı’  anlayışını benimsiyoruz.

Bu doğrultuda;

  • Çevre ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve düzenlemelere uyum sağlamak, sürekli takip ve denetimler ile uygulamaları kontrol etmeyi,

  • Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda çevre bilinci oluşturmayı, gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmanın hepimizin sorumluluğunda olduğunu,

  • Faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, atık azaltma politikamız ile geri kazanım faaliyetlerimizi sürekli gerçekleştirmeyi,

  • Çevre bilincinin oluşması ve duyarlılığın artırılması için eğitimler vermek ve farkındalık bilincini artırmayı,

  • Çevre uygulamalarımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çevreyi tahrip edecek unsurları kaynağında yok etmek için çevre ve kaynak yönetim planlarını oluşturmak,

  • Değişen çevre koşullarını göz önünde bulundurarak doğal kaynaklarımızın tüm süreçlerde etkin ve verimli kullanımını sağlamayı taahhüt ederiz.