Skip to main content
Kurumsal

Kalite Politikası

Seleda Gübre olarak, toplam kalite anlayışı ile iş güvenliği, çevre, enerji ve kalite odaklı kurumsal sürdürülebilirlik bakış açımızı şirket kültürü haline gelmesi, liderler ve çalışanlar nezdinde benimsenmesi ve farkındalık oluşmasını kalite politikamızın temeli olarak kabul ederiz.

Bu doğrultuda;

  • Çalışanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla bütün süreçlerin iyileştirilmesini,

  • Çalışan motivasyonu yüksek tutmak, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artırtmak,

  • Kalite yönetim sistemi şartlarına uyma ve etkin kaynak kullanımı ve süreçlerin sürekli kontrolü,

  • Müşterilerimizin istek ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak en hızlı şekilde cevap vermek ve müşteri memnuniyeti sağlamak,

  • Sürekli iyileştirme kültürünün tüm çalışanlar ve yöneticiler için şirket kültürü olarak benimsenmesi

  • Kalite sistemimizi sürdürülebilir kılmak için müşteri odaklı bir yaklaşım ile hareket etmek, çalışanlarımızda kalite bilincini arttırmaya yönelik eğitimler vererek çalışanlarımızın gelişimini sürekli desteklemeyi amaçlarız.

  • Tarımsal teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ederek topraklarımızın ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmeti sunmak, çözüm odaklı yaklaşım.