Skip to main content
Kurumsal

Biyogaz

Seleda Biyogaz, “sıfır atık” vizyonu ile Türk enerji ve gübre sektörüne yatırım yapmak üzere 2017 yılında Kırklareli Babaeski ilçesinde 4.268 MW’lık 200.000 m2’lik alanda, Avrupa’nın en büyük entegre biyogaz gübre üretim tesisi olarak hayat bulmuş ve faaliyete geçmiştir.

Biyogaz Nedir?

Yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar, su gibi doğada sürekli varolan enerji kaynaklarının, herhangi bir atık üretmeden ve çevreye zarar vermeden elektrik enerjisine çevrilmesi olarak tanımlanır. Fermantasyon işlemi için gerekli olan girdiler arasında hayvancılıktan çıkan atıklar, gıda mahsulü artıkları, tarımsal atıklar ve endüstrilerden gelen organik atıklar yer almaktadır. Biyogaz bu nedenle 100% yenilebilir enerji kaynağıdır. Seleda Biyogaz, Trakya’dan günde yaklaşık 1000 ton organik atığı tesisinde işleyerek temiz enerji üretmektedir.

“Entegre Biyogaz Gübre Üretim Tesisi” Nedir?

Atık hazırlama ve besleme sistemi, biyogaz üretimi, kompostlama alanı, katı ve sıvı gübre üretimi ve sıvı fermente atık biyolojik arıtması bulunan tesiste tüm işlemler entegre olarak devam etmektedir. Bu “sıfır atık” vizyonu üretimleri için önemli bir model oluşturmakta, kaynakların verimli kullanılması, çevre kirliliğinin ve karbon ayak izinin azaltılması sağlamaktadır.

“Sıfır atık” Vizyonu Nedir?

Sıfır atık vizyonu, entegre tesiste her aşamada oluşan çıktıların katma değerli bir girdiye dönüşmesidir. İlk adımda biyogaz işlemi, organik atık girdisinin enerji ve kojenarasyon (ısı + buhar) enerjisine dönüştürmektedir. Oluşan temiz enerji ülkedeki açığı bir nebze kapatırken, ısı ve buhar çıktısı tesisin (çürütücüler, kompost tesisi, gübre tesisi, idari binalar ve sosyal tesisler dahil) ihtiyacını karşılamaktadır. Biyogaz prosesi sonucu ortaya çıkan kompost gübre üretim tesisinde işlenerek granül gübrelere, biyogaz sıvısı ise sıvı gübrelere kaynak sağlar. Bu sayede tesis, bir yandan çevreyi temizleyip enerji üretirken diğer yandan sıfır atık vizyonunda gübre üretmektedir. Biyogazdan üretilen sıvı ve kompostun organik madde miktarı çok yüksek olduğundan tüm Seleda ürünleri ülke topraklarının düşük olan organik madde miktarının yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Anaerobik Çürütme ile İlgili Genel Bilgiler

Anaerobik çürütme prosesi organik bileşiklerin havasız ortamda biyolojik olarak parçalandığı ve ürün olarak biyogazın elde edildiği bir prosestir. Anaerobik çürütme prosesi genel olarak, dört ana reaksiyon adımında gerçekleşmektedir. Bu adımlar sırası ile:

  • Hidroliz

  • Asidifikasyon

  • Asetat üretimi

  • Metan üretimi

Bu adımların her biri, farklı bakteri nüfusu tarafından gerçekleştirilir. Bir reaksiyon sonucunda hammadde olarak adlandırdığımız organik madde daha küçük ve parçalanabilir hale dönüştürülmektedir. Bu reaksiyonlar sonucunda metan ve karbondioksit gazları (biyogaz), biyogaz sıvısı ve besin açısından zengin içeriğe sahip olan kompost oluşmaktadır.

Biliyor muydunuz?

Atıkların ayrıştırılması oksijensiz ortamda, ortam havası ile temas etmeden ve dolayısıyla herhangi bir koku olmadan gerçekleştirilir, amonyak salınımı ve su kirliliği riskleri bir nebze yok edilmektedir.
Organik maddeden üretilen biyogaz, sera gazı emisyonlarından önemli bir düşüşe ve hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Seleda Biyogaz, yılda 273.000 ton karbondioksit emisyonunu engellemekte ve 2017 yılından itibaren ekolojik ayak izine katkı sağlamaktadır.
Günde 8.536 hanenin enerji ihtiyacını yenilenebilir ve sürekli olarak karşılamaktadır.
Üretilen her bir ton azotlu gübre için beş tondan fazla karbondioksit yayılmaktadır. Bu nedenle, endüstride üretilen diğer gübreler yerine biyogaz üretimi sonucu çıkan fermante olmuş kompost kullanıldığında, fabrika emisyonları engellenmektedir.