Skip to main content

Avrupa’nın en büyük entegre biyogaz tesisine sahip %100 yerli ve milli SELEDA gübrenin ortaya çıkış amacı, organik maddeden yoksun ülkemiz topraklarının iyileştirilmesi ve çiftçilerimizin yüksek verim elde etmesini sağlayan ürünlerin geliştirilmesidir. Bu sebeple, Babaeski/ Kırklareli’nde 2017 yılında 250.000 m2’lik bir alanda kurulan entegre tesislerimizde; çiftçiler için uygulaması kolay organik ve organomineral granül ve sıvı gübrelerimizi üreterek Türk tarımının hizmetine sunmaktayız.

SELEDA Biyogaz ve Gübre entegre tesisi ve tüm üretim süreçleri tamamen sıfır atık vizyon ile hayata geçirilmiş olup, tesiste her aşamada oluşan çıktı katma değerli bir girdiye dönüştürülmektedir. Günde yaklaşık 1.000 ton hayvansal ve zirai kaynaklı organik atık SELEDA Biyogaz tesisinde fermente edilerek temiz enerjiye dönüştürülmektedir. Böylece, atıkların düzensiz halde doğaya salınmasından kaynaklanacak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkı sağlanmaktadır.

Fermantasyon sonucu elde edilen ve enzimler ile organik madde bakımından son derece zengin olan biyogaz çıktısı; %100 yerli mühendislik ile SELEDA Teknoloji tarafından geliştirilen gübre üretim tesislerinde işlenerek, sıvı ve granül gübrelere dönüştürülmektedir.

SELEDA; yıllık 120.000 ton gübre üretim kapasitesine sahip olmakla beraber; kimyasal gübre kullanımı neticesinde çoraklaşmış ve verimini kaybetmiş ülkemiz topraklarının tekrardan Türk tarımına kazandırılması misyonu ile faaliyetlerine her geçen gün daha ilerisini hedefleyerek devam etmektedir.

Vizyon

 

Türkiye’nin en büyük entegre biyogaz ve gübre tesisi olarak vizyonumuz;  yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji üretimini desteklemek, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ülke gelişimine katkı sağlamak, organik ve organomineral gübre üretimimiz ile bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve tarım verimliliğini artırmaktır.

Sürdürülebilir tarım ilkemiz ve çevre dostu (Çevreye saygılı) sıfır atık vizyonumuzu genişleterek çevre ve insan sağlığını koruma bilincini ve duyarlılığını arttırmak.

Misyon

 

Ülkemiz enerji sektörünün ve topraklarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru analiz etmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli gelişim ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirerek temiz enerji ve kaliteli gübre üretmek, ‘Seleda Değerleri’ ve politikaları ışığında üretim sürdürülebilirliğimizi sağlayarak Türkiye’nin lider ve öncü firması olmaktır.

Değerlerimiz

 

Güven ve Dürüstlük

İş ortaklarımız ve müşterilerimizle şeffaflık ve dürüstlüğe dayalı ilişkiler kurmak, taahhütlerimizi zamanında yerine getirmek, çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşımlarda bulunmak, tüm iş süreçlerimizde önce sağlık önce çevre prensibimizle hareket etmek en temel değerimizdir.

Duyarlılık

Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın farkında olup tüm kültürel ve çevresel farklılıklara duyarlı olup sosyal farkındalık eğitimleri ile bilinci artırmak ve çalışanlarımızın sosyal yönden gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Sürekli Gelişim ve İyileştirme

Değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentileri en üst seviyede yerine getirmek,  sürekli gelişim ve iyileştirme kavramlarını (olgusu) tüm çalışanlarımız için bir iş kültürü haline getirerek tüm organizasyonun katılımıyla iş süreçlerimizde insana hizmet eden bir kalite yönetim sistemi yaklaşımını destekliyoruz.

Aktif Katılım İşbirliği ve Ekip Çalışması

Çalışanlarımıza kendi yetenek ve becerilerini sergileme olanağı sağlayarak, önerilerine ve fikirlerine önem veren, tüm organizasyon faaliyetlerine katılımlarını teşvik eden bir yönetim yaklaşımını benimsiyoruz.

Çalışanlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine değer katacak ortak hedefler belirleyerek, her bir çalışanın bilgi ve becerilerini paylaştığı, yaratıcı güçlerini ve emeklerini birleştirdiği proje ve süreçleri destekliyoruz.

Çeviklik

Teknolojik, çevresel ve toplumsal değişikliklere hızla uyum sağlayabilen, değişiklikleri takip ederek süreçlerimizde uygulayarak dinamik bir yapıya sahip olmak,  iletişim ve işbirliğini arttırmak, pazar taleplerine hızlı cevap verme performansı kazanarak tüm çalışanlarımızın sahiplenme ve sorumluluk bilinçlerini artırmayı hedefliyoruz.