Skip to main content

Sera Domatesi Tarımı

Klasik Bereket Önerisi

Ürünlerimiz

Sulama

Seleda 12.12.0+Zn / 15.20.0+Zn+Om
Fide Dikiminden Önce (Tabana) 50 Kg/Da
Seleda Biogas
Fide Dikiminden Önce (Tabana) 3 Lt/Da
Seleda Ure-Mag 24.0.0+Mgo+Fe
Boğaz Doldurmada 20 Kg/Da
Seleda Aminosel-P 3.15.0+Mgo+Me + Aminosel-K 3.0.15+Me +
Aminosel-Calcium 8.0.0+7Cao+B –
– İlk Sulamada (Damlama) 300 cc/Da (N + P) + İkinci Sulamada 300 cc/Da (K) +
(Damlama) Sulama 200 cc/Da (Ca)

Süper Ekonomik Öneri

Ürünlerimiz

Sulama

Seleda Biogas
Fide Dikiminden Önce (Tabana) 3 Lt/Da + Boğaz Doldurmada 2 Lt/Da
Seleda Aminosel Azote 18.0.0+Me
Boğaz Doldurmada 300 cc/Da + İlk Sulamada (Damlama) 150 cc/Da
Seleda Aminosel-P 3.15.0+MgO+Me
- Boğaz Doldurmada 150 cc/Da + İlk Sulamada (Damlama) 150 cc/Da
Seleda Aminosel-Calcium 8.0.0+7Cao+B
İkinci Sulamada 200 cc/Da + (Damlama) Sulama 100 cc/Da
Seleda Aminosel-K 3.0.15+Me
İkinci Sulamada (Damlama) 200 cc/Da + (Damlama) Sulama 100 cc/Da

Domates yeterince beslenemezse ne olur?

Eğer domates, büyüme sürecinde topraktan yeterli besin alamazsa, bunun sinyallerini aşağıdaki şekillerde verir.

Domateste Potasyum (K) Eksikliği

Potasyum, bitkinin soğuk veya zararlılar gibi etkenlere dayanıklılığını arttırdığı gibi mahsullerin muntazam olarak gelişmesine ve bitki bünyesi içerisindeki metabolik aktivitelere yardımcı temel bir besin kaynağıdır. Sera domatesinde potasyum eksikliği, kendini lekeli olgunlaşma ile gösterir. Bunun anlamı, olgun bir sera domatesinin bazı taraflarının kızarmış olması, bazı taraflarının ise yeşilimsi sarı renkte seyretmesidir. Öncelikle yaşlı yapraklarda gözükmeye başlanan sarı görünüm, daha sonra kendini yaprak kenarlarında kurumalara bırakır ve dökülmeler yaşanır.

Domateste Fosfor (P) Eksikliği

Yeterli miktarda alınan fosfor, kök, çiçek ve meyve gelişimini düzenler ve ürün kalitesini arttırır. Fosfor eksikliği olan domates bitkisi, yaprakları küçük ve dik olacak şekilde gelişir ve cılız büyüme gösterir. Fosforun ciddi derecede eksik olması haline yaprak kenarlarından başlayacak şekilde yaprak üstünde veya altında morumsu kırmızı lekeler gözükmeye başlar. Fosfor noksanlığı olan domates geç olgunlaşır ve ortaya çıkan mahsul cılız, bir başka deyişle beklenen kalitede olgunlaşmaz.

Domateste Demir (Fe) Eksikliği

Demir, bitkilerde klorofil oluşumunu sağlayan ve solunum ve fotosentezi etkinleştiren önemli bir besindir. Aynı zamanda bitkilerde verimli çiçeklenme ve meyvelenme için yardımcıdır. Domateste demir eksikliği kendini ilk olarak yaprakların soluk yeşil rengi almasıyla gösterir. Genç yapraklar, kuruma göstermeden yaprak damarları yeşil kalacak şekilde sarıya dönük açık yeşil renk alır. Domateste demir eksikliği, yumru oluşumu ve fonksiyon gelişimi için gerekli olduğundan yan etki olarak tohum ve tanelerde azot eksikliğine de sebep olur.