Skip to main content

Mısır Tarımı

Mısır, buğday ve çeltikten sonra ekim alanı bakımından en çok tarımı yapılan bitkidir. Bu bitki bitkisel kaynaklı proteinlerin yeterli ve ekonomik üretimi için büyük önem taşımaktadır. Mısırın dünya üzerindeki toplam tahıl üretimi içinde ki payı % 38.1‘dir (FAO,2014).

Mısır gübrelemesi nasıl olmalı?

Öncelikle mısırın topraktan ihtiyaç duyduğu besinlere bakalım. Mısırın toprak yüzeyindeki vejatatif aksamı uzun ve büyük olmasından dolayı besin maddelerine talebi diğer bitkilere kıyasla daha fazladir. Ekim esnasından itibaren toprakta yeterli miktarda bulunmayan besin maddelerini toprağımızın yapısına uygun gübre kullanımı ile mısıra yeterli ve yararlı besin maddelerini sağlamalıyız. Gübrelemedeki en önemli unsurlardan biri ise gübreleme öncesinde mutlaka toprak analizi yaptırmalıyız.

Dekar başına 1 ton verim için mısırın topraktan ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin miktarı aşağıdaki gibidir:

NPKS
12 kg63 kg45 kg14 kg

Seleda Gübreleme önerisi

Mısır, derin profilli, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek, havalanması olan topraklarda daha iyi yetişir. Ülkemiz topraklarını mısıra daha elverişli hale getirebilmek için organik ve organomineral gübre kullanımı kaçınılmazdır. Seleda, mısır üreticilerine, tercihlerine göre 2 farklı paket sunmaktadır. Granülden vazgeçmem diyenlere klasik bereket önerisi ve granül kullanımını azaltıp sıvı gübre ile desteklemek isteyen üreticiye hem bereketli hem hesaplı öneri.

Klasik Bereket Önerisi

Ürünlerimiz

Sulama

Seleda Bio Kompoze 12.12.12 + Zn +20(OM)+15(HF)
Tohum ekimi ile birlikte 70kg
Seleda URE Mag 24.0.0+Mg+Fe+20(OM)+10(HF)
İlk sudan önce 30kg
Seleda URE Mag 24.0.0+Mg+Fe+20(OM)+10(HF)
İlk sudan önce 25kg

Süper Ekonomik Öneri

Ürünlerimiz

Sulama

Seleda Bio Kompoze 12.12.12 + Zn +20(OM)+15(HF)
Tohum ekimi ile birlikte 70kg
Seleda URE Mag 24.0.0+Mg+Fe+20(OM)+10(HF)
İlk sudan önce 25kg
Seleda Aminosel 4.2.4+32(OM)+6(a.a)
ilk suyla birlikte 500cc
Seleda URE Mag 24.0.0+Mg+Fe+20(OM)+10(HF)
İkinci sudan önce 25kg

Mısırda Besin Eksikliği

Topraklarımızdaki organik madde eksikliği ise, bitki besin maddesi eksikliklerinin en tehlikelisi ve verimi en çok etkileyenidir. Organik maddesi eksik olan toprak, yaşamın bittiği bir dünyaya benzer. Bu toprak yapısında ekilen bitkiler, gerekli besin maddelerini alamaz ve her seferinde daha çok gübre atılmasına ihtiyaç duyar. Seleda’nın organik madde miktarı yüksek olan ürünleri ise uygulandığı her üründe, toprağın ve bitkinin yeniden canlanmasını sağladığı için kısa zamanda çok ciddi sonuçlar göstermektedir. Mısırda sadece Seleda’nın Avrupa Birliği Organik sertifikasına sahip, yerli ve milli ürünü Seleda Biogas kullanarak elde edilen farkı denemelerimizde görebilirsiniz.

Mısır Deneme Çalışması Rapor Sonuçlarımız:

 

Çalışma Detayları

Yer: Kumköy/Antalya
Seleda Ürünümüz: BioGas Plus Aminosel-P
Ekilen Ürün: Biber
Deneme Alanı: 3 Dönüm

27.07.2018 tarihinde Kumköy’de bulunan biber tarlasında, 3 dönüm deneme alanında ilk deneme Seleda BioGas ile yapılmıştır. 2. uygulama, 08.08.2018 tarihinde Seleda AmimoSEL-P ile yapılmıştır. Uygulama yapılmayan alanda 15-15-15 katı gübre, 26’lık nitrat asit kullanılmıştır. Uygulama yapılan alanda 400 kg dönümüne verim alınmıştır. Uygulama yapılmayan alanda ise 200-250 kg dönümüne verim alınmıştır.