Skip to main content

Mısır Deneme Raporu

Çalışma Detayları

Ekilen Ürün: Mısır

Yer: Tekirdağ

Deneme Alanı: 10 dekar

Kontrol Alanı: 7 dekar

Uygulama Tarihi: 13.07.2018

BioGas Plus

BioGas Plus; enzimlerce zengin fermente edilmiş biyogaz tesisinden alınan organik sıvı madde ve birden fazla katı organik madde karışımlarının, 2 mikron boyutunda öğütülmesi ve süspanse edilmesi sonucunda özel prosesle üretilen benzersiz bir organik sıvı gübredir.

Deneme Uyguluma Aşamaları

13.07.2018 tarihinde Malkara’da bulunan mısır tarlasının, 10 dönümünde Seleda BioGas ile yapraktan deneme uygulaması yapılmıştır.

Uygulama yapılan alanda, 4990 kg dönüme silajlık mısır verim alınmıştır.

Uygulama yapılmayan alanda 20-20-0 taban gübre ve 30 kg üre damlama kullanılmıştır.

Uygulama yapılmayan 7 dönümlük alanda 4350 kg verim alınmıştır.