Skip to main content

Buğday Tarımı

Klasik Bereket Önerisi

Ürünlerimiz

Sulama

Seleda 15.20.0+Zn+OM
Ekim/Kasım Tohum Ekimi ile Birlikte 20 Kg/Da
Seleda Ure-Mag 24.0.0+MgO+Fe
Şubat Sonu Kardeşlenme Dönemi 15 Kg/Da
Seleda Ure-Mag 24.0.0+MgO+Fe
Mart Sonu Başağa Kalkma Dönemi 10 Kg/Da

Süper Ekonomik Öneri

Ürünlerimiz

Sulama

Seleda 15.20.0+Zn+OM
Ekim/Kasım Tohum Ekimi ile Birlikte 20 Kg/Da
Seleda Biogas
Şubat Sonu Kardeşlenme Dönemi 3 Lt/Da
Seleda Aminosel Azote 18.0.0+ME
Şubat Sonu Kardeşlenme Dönemi 300 cc/Da + Mart Sonu Başağa Kalkma Dönemi 100 cc/Da
Seleda Aminosel-P 3.15.0+MgO+ME + Aminosel-K 3.0.15+ME
Mart Sonu Başağa Kalkma Dönemi 300 cc/Da

Buğday yeterince beslenemezse ne olur?

Eğer buğday, büyüme sürecinde topraktan yeterli besin alamazsa, bunun sinyallerini aşağıdaki şekillerde verir.

Buğdayda Azot (N) Eksikliği

Buğdayın sağlıklı olarak gelişebilmesi ve mahsul verebilmesi için temel şartlardan biri yeterli derecede azot alımıdır. Azot eksikliğinin en belirgin göstergesi yapraklarda ortaya çıkacak olan sararmadır. Buğday yapraklarının uç kısmından başlayacak şekilde yaprak kökünde doğru sarıdan açık yeşile doğru bir renk değişimi gözlemlenir. Aşağıda ikinci görselde sağdaki buğdayda da görüleceği üzere bodur gelişim olarak tanımlanan boğum aralarının kısa kalmasına sebebiyet verir ve bitkide buruşukluk oluşur.

Görselde de görüleceği üzere, azot eksikliği bitkilerde sararmalara, dolayısıyla canlılık kaybı ve mahsul kalite ve verimliliğinde azalmalara yol açar.

Buğdayda Fosfor (P) Eksikliği

Fosfor, bitkilerin temel besinlerinden biri olup, kök, çiçek ve meyve gelişimini uyarır ve ürün olgunluğunu doğrudan etkiler. Bitkilerin çoğu, soğuk havalarda, sınırlı kök büyümesi olan bölgelerde, hızlı vejetatif büyüme sırasında ve yüksek kalker veya asit katılarında ek fosfor gereksinimi duyar. Fosfor eksikliğinin gözle görülmesi, bir başka deyişle gözle ayırt edilmesi kolay değildir. Ağır, zayıf ve kısa boylu gelişim gözlemlenmesi, fosfor eksikliğinin ayırt ediciliği konusunda yardımcı olacaktır. Fosfor eksikliği görülen bitkiler genellikle normalden daha koyu yeşil renk almakta ve görselde görüldüğü gibi uçlarda pembelikler göstermektedir.

Buğdayda Potasyum (K) Eksiklikliği

Potasyum, bitkideki şekerlerin taşınması ve nişasta ve yağların oluşumu için gereklidir. Potasyum, bitkideki suyun verimli kullanılmasına yarayan yaprak açma ve kapamayı düzenlemeye yardımcı olur. Potasyum noksanlığı, bitkilerde yavaş büyümeye, gövde ve sap kısmının güçsüzleşmesine, düşük şeker seviyeli ve buruşuk tohumlar vermesine sebep olur. Bitkide, kenarlardan başlayacak şekilde sararmalar gözlemlenir.