BioGas

BioGas

BioGas; enzimlerce zengin fermente edilmiş biyogaz tesisinden alınan organik sıvı madde ve birden fazla katı organik madde karışımlarının, 2 mikron boyutunda öğütülmesi ve süspanse edilmesi sonucunda özel prosesle üretilen benzersiz bir organik sıvı gübredir.

 • • Toprağın su tutma ve havalanma kapasitesini artırır.
  • Toprakta yarayışsız halde bulunan bitki besinlerinin yarayışlı hale gelmesine yardımcı olur.
  • Toprağın pH değerini dengeler.
  • Toprağın besin maddesi tutma kapasitesini artırır.
  • Toprakta besin maddesi yıkanmasını azaltır.
  • Toprak tuzluluğunun azalmasına yardımcı olur.
  • Toprakta ayrışmaya uğrarken, bünyesindeki besin maddelerini toprağa vererek bitkinin beslenmesine yardımcı olur.
  • Toprakta bitkinin kök sistemini geliştirmesini kolaylaştırır.
  • Toprak canlıları için enerji ve besin kaynağıdır.
  • Toprakta mikroorganizma miktarının ve faaliyetinin artmasına yardımcı olur.