Vizyon

Türkiye’nin en büyük entegre biyogaz ve gübre tesisi olarak vizyonumuz;  yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji üretimini desteklemek, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak ülke gelişimine katkı sağlamak, organik ve organomineral gübre üretimimiz ile bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve tarım verimliliğini artırmaktır.

Sürdürülebilir tarım ilkemiz ve çevre dostu (Çevreye saygılı) sıfır atık vizyonumuzu genişleterek çevre ve insan sağlığını koruma bilincini ve duyarlılığını arttırmak.

 

 

Misyon

Ülkemiz enerji sektörünün ve topraklarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru analiz etmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli gelişim ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirerek temiz enerji ve kaliteli gübre üretmek, ‘Seleda Değerleri’ ve politikaları ışığında üretim sürdürülebilirliğimizi sağlayarak Türkiye’nin lider ve öncü firması olmaktır.

 

Değerlerimiz

 

Güven ve Dürüstlük

İş ortaklarımız ve müşterilerimizle şeffaflık ve dürüstlüğe dayalı ilişkiler kurmak, taahhütlerimizi zamanında yerine getirmek, çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşımlarda bulunmak, tüm iş süreçlerimizde önce sağlık önce çevre prensibimizle hareket etmek en temel değerimizdir.

 

Duyarlılık

Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın farkında olup tüm kültürel ve çevresel farklılıklara duyarlı olup sosyal farkındalık eğitimleri ile bilinci artırmak ve çalışanlarımızın sosyal yönden gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.

 

Sürekli Gelişim ve İyileştirme

Değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentileri en üst seviyede yerine getirmek,  sürekli gelişim ve iyileştirme kavramlarını (olgusu) tüm çalışanlarımız için bir iş kültürü haline getirerek tüm organizasyonun katılımıyla iş süreçlerimizde insana hizmet eden bir kalite yönetim sistemi yaklaşımını destekliyoruz.

 

Aktif Katılım İşbirliği ve Ekip Çalışması

Çalışanlarımıza kendi yetenek ve becerilerini sergileme olanağı sağlayarak, önerilerine ve fikirlerine önem veren, tüm organizasyon faaliyetlerine katılımlarını teşvik eden bir yönetim yaklaşımını benimsiyoruz.

Çalışanlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine değer katacak ortak hedefler belirleyerek, her bir çalışanın bilgi ve becerilerini paylaştığı, yaratıcı güçlerini ve emeklerini birleştirdiği proje ve süreçleri destekliyoruz.

 

Çeviklik

Teknolojik, çevresel ve toplumsal değişikliklere hızla uyum sağlayabilen, değişiklikleri takip ederek süreçlerimizde uygulayarak dinamik bir yapıya sahip olmak,  iletişim ve işbirliğini arttırmak, pazar taleplerine hızlı cevap verme performansı kazanarak tüm çalışanlarımızın sahiplenme ve sorumluluk bilinçlerini artırmayı hedefliyoruz.

Tesis Görseli 22.01.2021.jpg

Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz